จั๊มพ์สตาร์ทในห้องเครื่อง

มาต่อกันจากตอนที่แล้วครับ เมื่อตอนที่แล้วเราได้พูดถึงการเปิดฝากระโปรงหน้าขณะที่แบตเตอรี่หมดแต่ถ้าเปิดได้แล้วอย่าไปจั๊มพ์สตาร์ทโดยการคีบที่ขั้วแบตเตอรี่ใต้ฝากระโปรงหน้านะครับ เพราะการจั๊มพ์ที่ขั้วแบตเตอรี่โดยตรงจะทำให้กระแสไฟกระชากและอาจจะทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่น ECU (DME) กล่องเอบีเอสและอื่นๆ เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร

วิธีจั๊มพ์ 996 Turbo ที่ถูกต้องจะต้องจั๊มพ์ที่ขั้วแบตเตอรี่ที่อยู่ในฝาท้ายตรงเครื่องยนต์เท่านั้น มีทั้งขั้วบวกและขั้วลบให้คีบอยู่ในห้องเครื่องตามรูป ก่อนจั๊มพ์ ปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดก่อน ดึงเบรคมือค้างไว้ แล้ว 1. คีบขั้วบวกที่รถเราที่แบตหมดก่อน (Positive Terminal +) ตามด้วยการ 2. คีบขั้วบวกของแบตเตอรี่ที่ใช้จั๊มพ์ ต่อไป 3. คีบแบตขั้วลบของแบตเตอรี่ที่ใช้จั๊มพ์ สุดท้าย 4. คีบขั้วลบ (Grounding Point -) ของรถเรา แล้วทำการสตาร์ทรถของเรา ถ้าสตาร์ทไม่ติดภายใน 15 วินาที ต้องรอ 1 นาทีแล้วถึงจะลองสตาร์ทใหม่นะครับ พอสตาร์ทติดแล้วเอาตัวคีบออกโดยย้อนขั้นตอนทั้งสี่โดยไม่ต้องดับเครื่องครับ

ปกติผมจะใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ของ CTEK รุ่น MXS 5.0 ซึ่งจะแปลงกระแสไฟจากปลั๊กไฟบ้านมาเป็นกระแสไฟสำหรับชาร์จแบตเตอรี่รถเพื่อเลี้ยงไฟไว้ แต่บางครั้งก็ต้องไปจอดนอกบ้านนานๆ ถ้าแบตหมดก็ต้องจั๊มพ์เอาครับ


บทความโดย กรันท์ ชวลิตธำรง

Instagram @PUN996TT 

Contributor นิตยสาร GTPORSCHE ฉบับที่ 44

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *