ชะลอร่วมมือระหว่าง Porsche AG และ RedBull GmbH 

จากการเจรจาความร่วมมือของ 2 บริษัทใหญ่ระหว่าง Porsche AG และ Red Bull GmbH เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เป็นการพบปะหารือเพื่อหาข้อตกลงเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมการแข่งขัน Formula 1 ของปอร์เช่ แต่ขณะนี้ทั้ง 2 บริษัทได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะยุติการเจรจาหลังจากนี้ ซึ่งจากข้อเสนอที่มีมาโดยตลอดในส่วนของความร่วมมือทางธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสนับสนุนเครื่องยนต์ แต่ยังรวมถึงตัวของทีมแข่งนั้น ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงดังกล่าวได้ ด้วยเหตุจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนสุดท้าย แต่ทั้งนี้ สำหรับปอร์เช่แล้ว รายการแข่งขันดังกล่าวยังคงความน่าสนใจ และจะมีการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง 

Share