เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส ได้รับการเชิดชูให้เป็นสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย

เอเอเอสฯ เข้ารับรางวัล Thailand Top Company Award 2021 รางวัลแห่งเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กร

คุณปีเตอร์ โรเวอร์ บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เข้ารับรางวัล Most Trusted Trusted Brand Award รางวัลสาหรับองค์กรที่มีตราสินค้าที่ได้รับยอมรับทั้งด้านคุณภาพและบริการตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้อย่างเป็นเลิศในงาน THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021 ที่จัดขึ้นโดย นิตยสาร BUSINESS+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย เพื่อยกย่ององค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สู่ชัยชนะบนสภาวะแห่งความไม่แน่นอน” โดยในปีนี้มีองค์กรได้รับรางวัลทั้งสิ้นรวม 29 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลประเภทอุตสาหกรรม 8 รางวัล และรางวัลความเป็นเลิศ 21 รางวัล โดยทุกองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลถือเป็นองค์กรต้นแบบ เป็นกรณีศึกษาที่สำคัญแก่วงการธุรกิจไทย โดย ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สู่ชัยชนะบนสภาวะแห่งความไม่แน่นอน” (Conquering the business uncertainty) สำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัล นับได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งองค์กรธุรกิจอย่างแท้จริง ที่สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันของเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งผลให้ธุรกิจ ต้องหยุดชะงัก และต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เปลี่ยนไป นับเป็นความไม่แน่นอนที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก แต่ เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส ถือเป็นสุดยอดองค์กร ที่สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ นำพาองค์กรให้สามารถยืดหยัดอยู่บนสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง ตลอดจนยังสมารถยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เจริญงอกงามยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษกิจไทยต่อไปในอนาคต


เอเอเอส ฯ นับเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้ศักยภาพเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของบริษัทที่มีความโปร่งใส และเชื่อถือได้ในทุกมิติ นับเป็นความภาคภูมิใจของปอร์เช่ ประเทศไทย  ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน  ที่มีส่วนสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติไปด้วยกัน โดยบริษัทฯจะมุ่งมั่นรักษาและพัฒนาการดำเนินงานอย่างยั่งยืนต่อไป 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *