Tech Talk

VEE FOR VICTORY | TECH TALK

ตามดูซีรีส์อันเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์เครื่องยนต์ PORSCHE เรามาดูการออกแบบและวิวัฒนาการของเครื่อง V8 รหัส M28 ที่ขับเคลื่อน PORSCHE Grand Tourer รุ่นแรกซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่าง 928 ในทุกเจนเนอเรชั่น