VOL1

Targa Origin : จุดกำเนิดของทาร์ก้า

Targa หนึ่งในป้ายชื่อที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดของ Porsche มีต้นกําเนิดจากการแข่งขัน endurance ที่น่าเกรงขามซึ่งริเริ่มโดย Vincenzo Florio (1883-1959 ผู้ซึ่งเป็นนายทุนชาวอิตาลีและทายาท ครอบครัวที่ร่ํารวยที่สุดแห่งหนึ่งของอิตาลีในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเก้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1906 การแข่งขันที่ท้าทายนี้ครอบคลุมทางหลวงสาธารณะ ยาวเก้าสิบสองไมล์ ซึ่งไหลผ่านเทือกเขา Madonie…

993 Turbo : The Last Turbo Air-cooled Porsche

Porsche 993 เป็นชื่อเรียกกันภายในสําหรับ รุ่น Porsche 911 ที่ผลิตและจําหน่ายในระหว่าง เดือนมกราคม 1994 ถึงต้นปี 1998 (รุ่นปี 1995-1998 ในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งมาแทนที่รุ่น 964 และการ…

ULTIMATE PERFORMANCE GT4 4.5

เสริมเขี้ยวเล็บให้ Cayman GT4 กลายเป็นอาวุธหนักที่เปล่งประกาย ในงบประมาณที่คุ้มค่า ด้วยชุดขยายความจุ 4.5 ลิตร!!!