VOL2

THE ‘THIRD PORSCHE’ – AN EXTRAORDINARY SUCCESS STORY

Ferry Porsche ทํานายไว้ในปี 1989: “ถ้าเราสร้าง โมเดลออฟโรดตามมาตรฐานคุณภาพของเรา และมี ตราสัญลักษณ์ Porsche อยู่หน้ารถ ผู้คนจะซื้อมัน” เขาได้พิสูจน์แล้วว่ามันถูกต้อง ตั้งแต่ปี…

IT’S ABOUT TIME

UNIQUE STYLE TIMELESS : 911 Carrera S Racing Yellow

นอกจากผลิตภัณฑ์กาแฟขี้ชะมดแบรนด์ Blue Gold Coffee และเหล่าสัตว์แปลกหายากในคาเฟแนว Exotic Zoo ที่ตั้งอยู่ในย่าน เลียบทางด่วนรามอินทรา ที่ชั้นสองของที่แห่งนี้ยังมีความน่าสนใจของสตูดิโอเสื้อผ้าแบรนด์ Blue Eye Studio ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การบริหารของนักธุรกิจสาวรุ่นใหม่ไฟแรงอย่าง “คุณขวัญ-นราวดี เทศประสิทธิ์ ที่ต้องยอมรับว่าแฟชั่นมีผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของเธอ…

CAN CAYENNE GO OFF-ROAD?

หากรถยนต์ SUV หรูพร้อมที่นั่งสะดวกสบาย ภายนอกสวยงาม พื้นที่วางขาและศีรษะกว้างขวาง และมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอื่น ๆ คือ สิ่งที่คุณต้องการ คุณก็ไม่ควรมองข้าม Cayenne อย่างไรก็ตาม มีคําถาม เพียงข้อเดียวเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของ Cayenne นั่นคือการที่รถจะ สามารถขับขี่แบบ…

GT2 CLUB SPORT

ในวันนั้นรถตระกูล GT ไม่เคยอยู่ในความสนใจของผมเลยด้วย อายุ และความรู้ที่น้อย วันนั้นผมชอบแต่รถ Porsche…