inspire

Porsche Carrera Cup Asia (PCCA) – Will Bamber

ผมกลับมาอีกแล้วครับ มันนานมากแล้วสำหรับการเขียนครั้งสุดท้ายของผม แต่วันนี้ผมมีสิ่งที่น่าสนใจในช่วง off-season ซึ่งมันคือแผนสำหรับการแข่งรถในปีนี้ อย่างไรก็ตามผมดีใจที่จะได้พูดคำนี้ว่า ผมพร้อมมากสำหรับการแข่งในปีที่สองของ Porsche Carrera Cup Asia ซึ่งผมจะเล่าถึงประสบการณ์การแข่งนี้ตลอดทั้งฤดูกาล