morning

The RS Touring

911 รุ่นสุดท้ายที่แปะป้าย CarreraRS เพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการออกแบบเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดของการแข่งขัน ยังรวมถึง CarreraRS Touring ที่ได้ชื่อว่าเป็นรุ่น  Lightweight แต่สามารถนำมาใช้งานบนถนนได้จริง แบบไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนเวอร์ชั่น clubsport