ruf

964RUF – สมบัติสลับกันชม

“สมบัติสลับกันชม” คำนี้ได้ยินมานานแล้ว เมื่อเดือนที่แล้วผมกับพอลได้มีการแลกเปลี่ยนรถกัน เปลี่ยนจาก 912 เปลี่ยนเป็น 964RUF ซึ่งมีอายุต่างกัน